MONTSERRAT

POSTALES Nª SEÑORA DE MONTSERRAT en 3D

 

Precio: 10€

Descripción

Coleccionismo, vintage, retro, EU

 PostaSl Nº R-62 Nostra Senyora de Montserrat. Format al tacte dur. Procediment patentat de moviment en 3D, en moure-la genera imatge en tres dimensions. Editada per Postals Escudo d’or, s. a. Comercial Fisa, Palaudarias, 26 Barcelona.

2 Postales Nº R-62 Nuestra Señora de Montserrat. Formato al tacto duro. Procedimiento patentado de movimiento en 3D, al moverla genera imagen en tres dimensiones. Editada por Postales Escudo de oro, s.a. Comercial Fisa, Palaudarias, 26 Barcelona.

Two Postcard Number R-62 Ours Lady of Montserrat. Format to the hard touch. Procedure patented of movement in 3D, when moving it generates image in three dimensions. Edited by Postcards Shield of gold, s.To. Commercial Fisa, Palaudarias, 26 Barcelona.